UTVÄRDERING
System för uppföljning och utvärdering

VETA designar system för uppföljning och utvärdering. Vi skapar mätbara mål och kvantitativa samt kvalitativa indikatorer. Vi ger våra uppdragsgivare en plan för att samla in data från samtliga relevanta intressenter, för analys och aktiviteter som genererar lärande och stöd till styrning.

Vi genomför ständigt uppföljningar med utgångspunkt i att skapa ett teoribaserat lärande där de analyser och rekommendationer vi ger bidrar till arbetsplatslärande och utveckling.

Vi genomför utvärderingsuppdrag för flera aktörer samtidigt där vi samlar resultat på aggregerad nivå, analyserar dem och utifrån det ger förslag på förändring.