PROCESSTÖD
Vägarna från A till B i en snabbt föränderlig värld kan se olika ut. 

Vi guidar förändringsprocesser mot resultat. Vi ger stöd för att ta fram förändringsteorier med specifika målnivåer för olika målgrupper och i orsak- och tidsbestämda kedjor. Vi ger stöd i omvärlds-, behovs- och problemanalyser och använder Logical Framework Approach (LFA), Results Based Management (RBM), och forskningsbaserade programteorier som verktyg.

Vi skapar ett lärande i förändringsprocessen som både skapar delaktighet och engagemang hos individer samt ett system för arbetsplatslärande och styrning med hjälp av resultat.