VETA Advisor är ett analys- och strategiföretag som hjälper samhällsaktörer att utvecklas i takt med nya tider, nya utmaningar och nya möjligheter.

VÅRA TJÄNSTER

VETA erbjuder strategisk rådgivning, lärande förändringsprocesser och system för uppföljning och utvärdering som gör det möjligt för verksamheter inom ideell- och offentlig sektor att styra mot samhällsutveckling.
STRATEGI

Strategisk rådgivning i projekt och verksamhetsutveckling.
Läs mer..

UTVÄRDERING

Designar system för uppföljning och utvärdering.
Läs mer..

PROCESSTÖD

Guidar och skapar lärande i förändringsprocesser mot resultat.
Läs mer..

KONTAKT

Vi har kontor i Stockholm men arbetar över hela Sverige. Alla våra konsulter har akademisk examen och lång erfarenhet av att stödja utvecklingsarbeten. För att kunna ge våra uppdragsgivare så bra underlag som möjligt samarbetar vi även med experter inom olika sakområden.
Niga Hamasor
Niga Hamasor
Partner och konsult
niga@vetaadvisor.se
+46 768 484 735
Niga har mer än 10 års erfarenhet av utvärdering inom offentlig sektor.

Hon har gedigen utvärderingsmetodologisk kunskap med särskilt fokus på hur utvärderingar kan användas som underlag för utveckling. Niga har stor erfarenhet av utmaningar som kan uppstå i komplexa kontexter och samhällsstrukturer.
Christina Ehneström
Christina Ehneström
Partner och konsult
christina@vetaadvisor.se
+46 760 508 120
Christina har lång erfarenhet av att designa och genomföra utvärderingar, utredningar och andra studier.

Hon har en magisterexamen i utvärdering och har särskilt fokus på projekt och insatser som handlar om kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och skolutveckling.
Sofia Cuevas
Sofia Cuevas
Konsult
sofia.cuevas@vetaadvisor.se
+ 46 708 477 537
Sofia har en politices masterexamen i statskunskap. Hon kommer senast från Migrationsverket och har tidigare haft uppdrag för RFSU och RFSL.

Sofia utvärderar projekt och insatser inom välfärdssektorn och har goda kunskaper inom genus och normkritik.
My Järnefelt
My Järnefelt
Konsult
my.jarnefelt@vetaadvisor.se
+ 46 702 963 064
My Järnefelt är demograf och har närmast jobbat som analytiker och prognosmakare på Försäkringskassan. Hon har ett särskilt intresse för hur man kan beskriva världen på ett kvalitativt sätt genom kvantitativa metoder. Hon är ansvarig för statistikframställningen på VETA Advisor.
Jenny Svensson
Jenny Svensson
Konsult
jenny.svensson@vetaadvisor.se
+ 46 703 88 51 87
Jenny har en politices masterexamen i statskunskap. Hon har ett stort intresse för civilsamhället och en god förståelse för dess roll i samhällsutvecklingen. Jenny har goda kunskaper inom globala frågor och utvärderar projekt och insatser på lokal, regional och internationell nivå.

Kontakta oss gärna för att höra mer om VETA.

Röster om oss