VETA Advisor är ett analys- och strategiföretag som hjälper samhällsaktörer att utvecklas i takt med nya tider, nya utmaningar och nya möjligheter.

VI ÄR VETA

Vi börjar med att ställa de rätta frågorna och gräver djupt bland svaren för att hitta rätt lösningar.
Vi tror inte på standardlösningar. Vi anpassar vårt arbete och våra rekommendationer efter varje enskild utmaning. Vi hjälper våra kunder att bestämma sig för vart de vill komma och hur de ska ta sig dit.

Men vi slutar inte där. Vi säkerställer att våra strategiska råd snabbt kan omvandlas i praktik för hållbar förändring. Vi förbinder oss att lämna de organisationer och människor vi arbetar med starkare än när vi kom.

Vi är VETA. Vi drivs av att förstå och lösa samhällsproblem. Vi tror på att göra det med lika delar erfarenhet, skicklighet, engagemang och hjärta. Tillsammans.
ESF-rådet Stockholm stad Skolverket Region Dalarna Region Värmland Region Örebro

VÅRA TJÄNSTER

VETA erbjuder strategisk rådgivning, lärande förändringsprocesser och system för uppföljning och utvärdering som gör det möjligt för verksamheter inom ideell- och offentlig sektor att styra mot samhällsutveckling.
STRATEGI

Strategisk rådgivning i projekt och verksamhetsutveckling.
Läs mer..

UTVÄRDERING

Designar system för uppföljning och utvärdering.
Läs mer..

PROCESSTÖD

Guidar och skapar lärande i förändringsprocesser mot resultat.
Läs mer..

KONTAKT

Vi har kontor i Stockholm men arbetar över hela Sverige. Alla våra konsulter har akademisk examen och lång erfarenhet av att stödja utvecklingsarbeten. För att kunna ge våra uppdragsgivare så bra underlag som möjligt samarbetar vi även med experter inom olika sakområden.
Niga Hamasor
Niga Hamasor
Partner och konsult
niga@vetaadvisor.se
+46 768 484 735
Niga har mer än 10 års erfarenhet av utvärdering inom offentlig sektor.

Hon har gedigen utvärderingsmetodologisk kunskap med särskilt fokus på hur utvärderingar kan användas som underlag för utveckling. Niga har stor erfarenhet av utmaningar som kan uppstå i komplexa kontexter och samhällsstrukturer.
Christina Ehneström
Christina Ehneström
Partner och konsult
christina@vetaadvisor.se
+46 760 508 120
Christina har lång erfarenhet av att designa och genomföra utvärderingar, utredningar och andra studier.

Hon har en magisterexamen i utvärdering och har särskilt fokus på projekt och insatser som handlar om kompetensutveckling, verksamhetsutveckling och skolutveckling.
Sofia Cuevas
Sofia Cuevas
Konsult
sofia.cuevas@vetaadvisor.se
+ 46 708 477 537
Sofia har en politices masterexamen i statskunskap. Hon kommer senast från Migrationsverket och har tidigare haft uppdrag för RFSU och RFSL.

Sofia utvärderar projekt och insatser inom välfärdssektorn och har goda kunskaper inom genus och normkritik.
Lisa Öhman
Lisa Öhman
Konsult
lisa.ohman@vetaadvisor.se
+46 730 491 758
Lisa har en kandidatexamen i Utvecklingsstudier och utvärderar projekt och insatser inom välfärdssektorn och har särskilt fokus på projekt som handlar om integration och arbetsmarknad.
Thomas Lidén
Thomas Lidén
Konsult
thomas.liden@vetaadvisor.se
+46 734 299 396
Thomas har lång erfarenhet av projekt- och processledning samt processtöd. Han har arbetat i ideell, offentlig och privat sektor där han i olika roller ansvarat för både utveckling och utvärdering av arbetssätt för ökad jämställdhet och jämlikhet. Han har en filosofie masterexamen i statsvetenskap.

Vill du jobba med oss? Vi söker just nu fler skickliga och engagerade personer.

Röster om oss